Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief duurzaam digitale informatiehuishouding - week 39

RDDI praat haar opdrachtgevers bij over Open op Orde

Deze week heeft RDDI een update gegeven aan haar opdrachtgevers, de SG van OCW en DGOO van BZK, over de activiteiten in het kader van Open op Orde. Zo hebben we tot eind september in totaal 850 medewerkers binnen de rijksdienst opgeleid om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de grote verbeteroperatie binnen het Rijk.

Onder regie van RDDI en in nauwe samenwerking met Bureau regeringscommissaris en het programma Open Overheid werd het Generiek actieplan Open op Orde, het organisatie stappenplan en de nulmeting informatiehuishouding opgeleverd en konden 100 beslisnota’s rijksbreed op eenduidige manier worden gepubliceerd.

Bekijk de presentatie

Presentatie RDDI Update sept 2021

Druk bezig met Open op orde? Deel je kennis en ervaringen of stel vragen aan de community

De community van informatieprofessionals krijgt steeds meer vorm. Op het  Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is nu ook een aparte pagina ingericht voor ambtenaren die zich met dit dossier bezig houden. Je vind er de algemene groep ‘Open op Orde’ met interessante updates, discussies, relevante documenten en collega’s binnen het Rijk om mee van gedachten te wisselen of vragen aan te kunnen stellen.

Daarnaast zijn er op dit moment ook twee specifieke groepen gecreëerd, een voor e-mailarchivering en een voor sociale media archivering. Je vind hier onder meer nuttige informatie, documenten en handreikingen. Doel hier is om de IHH-professionals direct te ondersteunen in het implementatietraject met een community.

 We nodigen je uit om kennis en inspiratie op te doen en vooral om vragen te stellen en je verhalen/ervaringen te delen.

Meer weten? Neem contact op met onze communitymanager Inge Baars.

Praat mee over Open op Orde

Implementatie e-mailarchivering goed op stoom

Op 4 oktober organiseert RDDI, in samenwerking met ICTU en het Nationaal Archief, de werksessie ‘Implementatie E-mailarchivering’. Je wordt bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rondom e-mailarchivering en hoor je welke stappen je nog moet zetten. Deze sessie is met name geschikt voor projectleiders e-mailarchivering of rijksmedewerkers die zich bezighouden met het Actieplan open op orde. Aanmelden kan nog!

Meld je aan

‘De kracht ligt in de diversiteit van de inhoud van de sprekers’

Op 21 en 22 september deden in totaal meer dan 100 professionals in de informatiehuishouding mee aan de online ‘Introductiecursus Informatiehuishouding Rijksoverheid’. Deze cursus, georganiseerd door RDDI in samenwerking met het Nationaal Archief en Doc-Direkt, geeft de deelnemers inzicht in de moderne informatiehuishouding in relatie tot het meerjarig verbetertraject Open op Orde.

Oorspronkelijk was de introductiecursus bedoeld voor nieuwe I-adviseurs bij de diverse rijksorganisaties, maar deze dag bleek ook goed te fungeren als opfrismoment voor de meer ervaren medewerker. Dat leverde op beide dagen een diverse groep aan deelnemers op.

De introductiecursus is een van de activiteiten die valt onder het Centraal Opleidingsprogramma Informatiehuishouding. Binnenkort volgt meer informatie over dit project uit ‘Open op Orde’, dat onder de naam ‘Leerhuis Informatiehuishouding Rijksoverheid’ een plek biedt waar alle opleidings- en ontwikkelactiviteiten specifiek voor de Informatiehuishouding bij elkaar aangeboden worden.

De volgende introductie informatiehuishouding vindt online plaats op 13 oktober a.s. Meer informatie hierover volgt snel.

Lees het volledige verslag

Informatie is van waarde

Voortgangsbericht Open op Orde aan Tweede Kamer

Sinds de start van ‘Open op Orde’ is veel werk verzet om de informatiehuishouding bij het Rijk te verbeteren. Elk departement heeft een actieplan ingediend. Ook de Hoge Colleges van Staat, sui-generis-organisaties en zelfstandige bestuursorganen doen mee. Demissionair staatssecretaris Knops stuurde 21 september jl. een brief over de voortgang naar de Tweede Kamer. ‘De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers,’ schrijft Knops in zijn voortgangsbrief. Reden om vaart te maken met de verbeteroperatie.

Wat is er vanaf april 2021 in gang gezet?

  1. Meer inzage in totstandkoming van beleid
  2. Verbeterplannen ingediend
  3. Prioriteiten 2021-2022 vastgesteld
  4. Meer capaciteit en expertise ontwikkelen
  5. Taskforce ‘standaardisatie en interoperabiliteit van documentsystemen’ ingesteld

Lees het volledige bericht

Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving vastgesteld

De ‘Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving’ is volledig vernieuwd. Dit geeft rijksmedewerkers houvast over hoe om te gaan met overheidsinformatie. Denk hierbij aan het bewaren van informatie, maar ook aan het veilig en privacyverantwoord omgaan met informatie. Deze regeling geldt voor iedereen die werkt voor het Rijk en daarbij gebruik maakt van de digitale werkomgeving van de Rijksoverheid. De gedragsregeling legt kort en bondig uit hoe je in je werk omgaat met overheidsinformatie.

Lees meer over de gedragsregeling

Od Magazine geheel in het teken van een open en transparante overheid

Voor de september editie van Od (platform voor informatieprofessionals bij de overheid) heeft RDDI het gasthoofdredacteurschap op zich genomen. Deze staat geheel in het teken van de nieuwe Wet open overheid (Woo) en transparantie. Wat kunnen we van Noorwegen leren als het gaat om (data)transparantie? Is de Woo een wassen neus? Hoe kun je voorsorteren op de Woo? En zal 2021 ook in de praktijk het Jaar van de Transparantie kunnen worden? Je leest er alles over en meer in de nieuwe Od.

Lees Od Magazine

Ben jij werkzaam binnen het brede veld van Informatiehuishouding? We doen graag een beroep op jou!

Informatie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Overheidsinformatie moet vindbaar, beschikbaar, leesbaar en betrouwbaar zijn voor iedereen die daar recht op heeft. De Rijksoverheid probeert de informatievoorziening continu te verbeteren. Naast technologische en digitale kennis is goed inzicht in het vakgebied nodig.

Jouw input is waardevol

Met behulp van deze vragenlijst krijgen wij beter inzicht in jouw ervaring met dit thema, het werk dat jij doet en de zaken die jij daarbij belangrijk vindt. Door middel van jouw input kunnen we samen de dienstverlening nog beter maken. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten, is anoniem en kan tot 6 oktober.

Waarom?

Het rijksbrede project 'Versterking capaciteit informatiehuishouding' helpt organisaties – in aansluiting op actielijn 1 van Open op Orde - bij de werving van professionals om de informatiehuishouding (IHH) beter op orde te krijgen. Daarvoor wordt een rijksbrede arbeidsmarktcampagne opgezet. Om de IHH-professional goed en in de juiste taal te bereiken, is het belangrijk dat we de doelgroep (nog beter) leren kennen. Daarom is deze survey gemaakt.

Om een goed beeld te krijgen van (de diversiteit van) het vakgebied en de inhoud van het werk, is het belangrijk dat zo veel mogelijk specialisten - die betrokken zijn bij het duurzaam op orde brengen van informatie – de vragenlijst invullen. Stuur deze vragenlijst dus gerust door aan collega’s die ook waardevolle input kunnen leveren.

Alvast ontzettend bedankt!

Naar de vragenlijst

Openstaande vacatures informatiehuishouding? Plaats ze via RDDI op het KNVI-platform

De Rijksoverheid zoekt ruim 300 extra specialisten in de informatiehuishouding. In de samenwerking van het Rijk met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) is afgesproken dat rijksorganisaties hun vacatures op het gebied van informatiehuishouding via RDDI uit kunnen zetten.

Over KNVI

KNVI is in Nederland hét platform voor professionals in informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening. In het netwerk van KNVI zijn reeds 4000 professionals aangesloten.

Vacature informatiehuishouding plaatsen?

Stuur een e-mail naar dienstpostbus.bedrijfsvoering.rddi@minocw.nl met daarin de link naar de vacature op werkenvoornederland.nl. RDDI zorgt er vervolgens voor dat de vacature binnen enkele dagen op het platform van KNVI wordt geplaatst.

Advies over vacatureteksten en werving kan natuurlijk ook. We denken graag mee. Gebruik ook hiervoor het eerder genoemde e-mailadres.