Bijeenkomst uitsnede 2
© RDDI

Nieuwsbrief RDDI, editie september 2020

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt bij het toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding van het Rijk. In deze nieuwsbrief lees je de laatste stand van zaken bij onze projecten die bijdragen aan het verbeteren van de informatiehuishouding én nieuws van andere plekken.

Vernieuwde RDDI website!

Komt dat zien en bezoek nu de vernieuwde website van RDDI!  Waarom je dat zou doen? Omdat we gebruiksgemak nog meer voorop hebben gezet met een nieuwe look & feel, gebruiksvriendelijke navigatie en de content sluit nog beter aan op wensen van informatieprofessionals bij het Rijk. Ook is bij alle content duidelijker aangegeven aan welke onderwerpen en thema's het gerelateerd is en het zoeken in documenten is eenvoudiger. Nieuw zijn de toolkit met handige instrumenten, het onderdeel veelgestelde vragen bij de projecten en het overzicht van onderwerpen.

En daarmee zijn we nog niet klaar. We blijven de site uiteraard uitbreiden en optimaliseren. Binnenkort te verwachten: concrete productplanningen, stappenplannen, overzicht van alle medewerkers, meer praktijkvoorbeelden en tot slot nog meer bruikbare tools.

Heb je correcties, complimenten of aanvullingen voor onze website? Dan horen we dat heel graag via de contactpagina.

RDDI-banner
© RDDI

Ontwikkelingen informatiehuishouding 2030: paneldiscussie iBestuur congres en meer

Na het zomerreces schiet Future Lab weer als een raket uit de startblokken. Voor de zomer heeft de Reframing Studio onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op informatiegebied en welke impact het heeft op de overheid van de toekomst. Dit alles is gebundeld in het rapport ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ (bekijk nu de video voor een korte en duidelijke uitleg) en alle inzichten waarmee de informatiehuishouding futureproof gemaakt kan worden. Maar hoe breng je deze inzichten in de praktijk?

Om die stap te zetten, staat er dit najaar een aantal activiteiten op de planning. Te beginnen op 11 september met een break-out sessie op het digitale congres van iBestuur. Na een introductie door Lourens Visser gaan vier CIO’s met elkaar in gesprek over het Future Lab rapport. Welke kansen en mogelijkheden zien zij voor hun eigen organisatie? En op welke manier gaan ze de aanbevelingen toepassen? Kun je het congres niet digitaal bijwonen? Hou dan de Future Lab projectpagina in de gaten voor het verslag en de link om nog het een en ander van het congres terug te kijken.

En om terug te komen op de planning: Future Lab organiseert dit najaar nog twee opeenvolgende werkateliers om de uitkomsten van de toekomstverkenning te leren toepassen binnen de eigen organisatie. De werkateliers zijn volop in ontwerp, en omwille van de interactie zijn er ‘slechts’ 30 plekken beschikbaar waarbij we zo veel mogelijk organisaties de gelegenheid willen geven om mee te doen. Daarom bieden we elke rijksorganisatie maar twee 2 plekken aan. Het verslag hiervan volgt.

FTLB banner
© Reframing studio

Decharge project E-mailarchivering RDDI en implementatiefase

Aan het project E-mailarchivering is door de Stuurgroep voor de zomervakantie, op 7 juli 2020, decharge verleend. Daarmee is het project bij RDDI tot een einde gekomen, maar het onderwerp e-mailarchivering stopt zeer zeker niet. E-mailarchivering gaat vanaf nu vanuit RDDI perspectief over in een fase van implementatie. In deze fase worden departementen en andere rijksorganisaties geacht de implementatie te realiseren op basis van de producten die binnen het project zijn opgeleverd. Eventuele ondersteuning vanuit RDDI wordt alleen op aanvraag verleend en programmabreed vormgegeven. Voor E-mailarchivering is de implementatiefase gericht op het realiseren van de doelen uit het MJP eind 2021 (plateau 1), zie blz. 12 van het geactualiseerde MJP.

Zelf (verder) aan de slag? Bekijk dan de producten en publicaties op het gebied van e-mailarchivering.

email op laptop 2
© RDDI