Actieve Openbaarmaking Overheidsinformatie
© RDDI

Nieuwsbrief RDDI, editie mei

Rijksmedewerkers aan het woord

We merken en horen om ons heen dat rijksambtenaren thuis goed aan de slag zijn, ook wat betreft de informatieThuishouding. Om medewerkers op te hoogte te houden en te voorzien van tips, is RDDI bezig met een serie van interviews over het thuiswerken. We spreken daarvoor allerlei verschillende medewerkers. We willen weten hoe het thuiswerken gaat, wat misschien lastig is en of ze nog tips hebben of andere dingen om te delen.

Lees nu het interview met de visueel beperkte Tycho die op een wat andere manier met informatie omgaat. En er zijn nog meer interviews: met  Joris (LNV), Inge (JenV), Simone (COA) en anderen.

© Tycho Laan

Infographics en animatie Berichtenapps

Met massaal thuiswerken wordt er ook meer gebruik gemaakt van berichtenapps. Wat zijn de rijksbrede spelregels over het gebruik van berichtenapps en het bewaren van informatie? Dat is te vinden op deze RDDI webpagina waar twee infographics en een bijbehorende animatie te vinden zijn, om te delen met je medewerkers of collega's.

Bij RDDI is ook een aanpasbare versie van de infographics beschikbaar (bronbestand). Rijksorganisaties kunnen deze aanpassen naar hun eigen specifieke situatie. Het bronbestand kan samen met de spelregels voor het aanpassen opgevraagd worden bij projectsecretaris Ienke Laan.

Toekomstverkenning ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030'

Beleidsbiograaf, verbeelddenker en dataminimalist. We komen deze functies nu nog niet tegen bij de Rijksoverheid, maar wellicht in 2030 wel. RDDI heeft namelijk de toekomst van de informatiehuishouding verkend in het project Future Lab en kwam daarbij tot 9 mogelijke nieuwe functies.

Vragen over 2030

Er waren in de verkenning veel vragen over de informatiehuishouding van de toekomst. Zoals:
◾Welke technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie zijn relevant voor de overheid, en welke mogelijkheden bieden die?
◾Hoe zorgen we dat de informatiehuishouding straks flexibel genoeg is en tegelijk ook robuust en veilig?
◾En daarbij: wat verandert er voor werknemers, hun werkprocessen en de manier waarop ze samenwerken? En meer specifiek voor hun digitale informatiehuishouding?

Het programma heeft ontwerpbureau Reframing Studio opdracht gegeven tot een onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in de toekomstverkenning ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. Dit rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt, nu en in de toekomst. Het biedt een roadmap met stappen van 2020 en 2025 naar 2030.  En natuurlijk de creatieve ideeën voor nieuwe functies binnen het Rijk in 2030.

iBestuur special

Jacqueline Rutjens vertelt in een special van iBestuur Magazine over Futurelab: “De samenleving verwacht dat de overheid informatie gebruikt om te reflecteren, nog beter beleid te maken en nog transparanter te zijn. Die ontwikkelingen zijn er en daar kun je het beste zo goed mogelijk mee omgaan. Dat is wat deze toekomstvisie doet. Het geeft de juiste energie aan dit onderwerp en zorgt ervoor dat wij, als Rijksoverheid, er helemaal klaar voor zijn en de juiste acties kunnen ondernemen.”

© Reframing Studio

Spread the word: gifjes RDDI

RDDI heeft twee leuke gifjes laten ontwikkelen op om deze manier nog meer mensen te wijzen op informatieThuishouding.nl. Download ze nu op je telefoon en verspreid ze per berichtenapp in je netwerk zodat we met z'n allen toewerken naar een nog betere informatiehuishouding!

Online review MDTO verlengd tot 15 mei

De review op de conceptnorm ‘Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie’ (MDTO) is met twee weken verlengd tot 15 mei 2020. De reden is dat verschillende mensen uit de doelgroep aangaven meer tijd nodig te hebben vanwege de coronacrisis. Zie voor nadere informatie over deze review en de bijbehorende documenten de aankondiging op het KIA kennisplatform Metadata.

Review XML-schema
Tegelijkertijd start op 1 mei ook de openbare review van het concept XML-schema voor MDTO. Deze loopt tot 29 mei 2020. Nu kunnen alle drie de modules van MDTO in samenhang worden beoordeeld: het informatiemodel, de koppelvlakspecificatie en het XML-schema. Zie voor nadere informatie over de review van het XML-schema de aankondiging op het KIA kennisplatform Metadata.

© Datainox Services

Vul je profiel op KIA in

Onder #helpelkaaropafstand moedigt het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) leden aan hun profielgegevens te controleren en verder aan te vullen.

Elkaar vinden met een ingevuld profiel

“Nu bijna iedereen noodgedwongen thuiswerkt, is het nog belangrijker dat professionals ook op afstand kennis met elkaar blijven delen. Daarom doen we bovenstaande oproep aan alle KIA-leden. Een goed ingevuld profiel maakt het namelijk eenvoudiger om elkaar te vinden. Bijvoorbeeld wanneer leden een vraag hebben of zelf kennis willen delen”, zegt Arjen van der Kuijl netwerkcoördinator van KIA. Community-manager Harm Pieters vult aan: “Het is eigenlijk maar een paar minuten werk om je profiel in te vullen. Vooral belangrijk is dat je onder het kopje ‘Over mij’ je expertise en werkervaring invult. De zoekmachine kan dan sneller de juiste informatie naar boven halen.”

Bekijk op het KIA platform een ingevuld voorbeeldprofiel.


Meer dan 4500 leden
Sinds de start in 2017 is KIA uitgegroeid tot een omvangrijk netwerk met meer dan 4500 informatie- en archiefprofessionals. Belangrijke thema’s binnen het netwerk zijn onder andere archiveren by design, vernietigen in een digitale omgeving en innovatieve technologieën. De samenwerkende partners achter KIA zijn Kennisinstituut Cultuur & Digitalisering DEN, VNG, KNVI, KVAN/BRAIN en het Nationaal Archief. Nog geen lid? Meld je aan op KIA!

NCTV coördineert hotspot COVID-19 voor Rijk

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert de aanpak om alle relevante informatie omtrent het coronavirus COVID-19 binnen het Rijk blijvend te bewaren. Dit besluit is genomen binnen de structuur van de landelijke crisisorganisatie.

Rol Nationaal Archief en RDDI

Het Nationaal Archief treedt op als adviseur voor zowel de NCTV als de verantwoordelijke organisaties. Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishoudingondersteunt de centrale overheden bij de uitvoering van hun aanpak voor zover het de informatiehuishouding raakt. Het projectteam van de NCTV is bereikbaar via HotspotCovid-19NCTV@nctv.minjenv.nl.

Meer informatie is te lezen in dit artikel van het Nationaal Archief.