AOO spreker TK
© RDDI

Nieuwsbrief RDDI, editie juni 2020

Videoconferencing: wat bewaar je wel en wat bewaar je niet

Nu we allemaal thuiswerken, zijn we ook bij de Rijksoverheid massaal aan de slag gegaan met videoconferencing. Lang niet altijd zijn er afspraken over gemaakt en zijn we er gewoon mee gaan werken. Maar wat zijn de belangrijkste regels met betrekking tot videoconferencing en waar moet je rekening mee houden? In deze animatie wordt dat uitgelegd.

Aanvullend kun je het RDDI thema-interview lezen over videoconferencing, met de tip van Arthur van der Wees: "Zet het gemak van een videocall kritisch af tegen de nadelen die een digitaal overleg kan hebben op het gebied van privacy en informatiehuishouding."

Gifjes RDDI in het Engels beschikbaar

In een eerdere nieuwsbrief hebben we jullie geinformeerd over leuke gifjes die RDDI heeft laten ontwikkelen op om deze manier nog meer mensen te wijzen op informatieThuishouding.nl.  Deze gifjes zijn vanaf nu ook in het Engels beschikbaar. Download ze op je telefoon en verspreid ze per berichtenapp in je netwerk zodat we met z'n allen toewerken naar een nog betere informatiehuishouding!

Terugblik Inspectie overheidsinformatie en erfgoed

De Inspectie blikt terug op wat zij de afgelopen vier jaar geconstateerd heeft en kijkt vooruit naar te verwachten ontwikkelingen. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt ook toezicht op de (digitale) informatie van de centrale overheid. De Inspectie controleert de registratie, toegankelijkheid, opslag, selectie en vernietiging van overheidsinformatie. Ook inspecteert de Inspectie of overheidsinformatie die bewaard moet blijven op de juiste manier naar de openbare archieven gaan.

Lees meer over de bevindingen bij de overheid van de afgelopen vier jaar op het vlak van sturing, digitale vluchtigheid (archiveren websites en social media), papieren archief en bewust bewaren.

Ruim 40 reacties op review conceptnorm MDTO

De online review op de conceptnorm ‘Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie’ (MDTO) heeft ruim 40 reacties opgeleverd, goed voor ongeveer 1300 opmerkingen. “We zijn erg tevreden over het aantal reacties”, zegt senior adviseur recordkeeping Wout van der Reijden, die het project vanuit het Nationaal Archief coördineert.  

“De reacties kwamen vanuit alle overheidslagen: Rijk, provincies en gemeenten. Daarnaast hebben we ook van meerdere leveranciers feedback ontvangen. Erg belangrijk omdat zij met de inrichting van systemen een belangrijke rol spelen in het duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie.”

Lees meer op de website van het Nationaal Archief.

© Nationaal Archief

Project overbrengen hybride archief IenW geslaagd

Het archief van de voormalige Adviescommissie Water (AcW) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is volledig overgebracht naar het Nationaal Archief. En staat online! Een mooie mijlpaal die met gezamenlijke inspanning tot stand is gekomen en waarbij waardevolle leerervaring is opgedaan met hybride overbrenging, zoals:

> Lever archieven zoveel mogelijk volledig digitaal aan; dus ga over tot vervanging

> Als dat niet kan maak dan (indien mogelijk) een knip tussen beide archiefdelen en zorg voor een aparte overdracht van papier en digitaal; voor de onderzoeker maakt het niet heel veel uit om op twee verschillende plekken te zoeken

> Stel voor archief dat toch hybride wordt overgebracht een eigen inventaris op voor papier en digitaal, en toon deze onder elkaar in plaats van in elkaar

Wil je nog meer lezen? Kijk dan hier.
 

© Nationaal Archief

LinkedIn groep RDDI

Wil je niks missen op het gebied van informatiehuishouding en aanverwante onderwerpen? Word dan lid van de (besloten) RDDI LinkedIn groep. 

Ben je al lid, maar zou je actiever betrokken willen worden bij de RDDI LinkedIn groep? Neem dan contact op via informatiehuishouding@minocw.nl