Bijeenkomst uitsnede 2
© RDDI

Save the dates RDDI : Dag van de Actieve Openbaarmaking en Gebruikersgroep Wob-tooling

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt bij het toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding van het Rijk.

Pak je agenda en noteer op 11 december de Dag van de Actieve Openbaarmaking!

De overheid moet open en transparant zijn in haar informatievoorziening, zo stelt het kabinet. Al in 2014 drong het parlement daar met een motie op aan. Ook moeten burgers, organisaties en bedrijven kunnen beschikken over de algemene openbare informatie van de overheid én moeten ze daar zelf mee aan de slag kunnen gaan. Met andere woorden: de overheid moet zelf informatie actief openbaar maken. Dat vraagt nogal wat van iedereen die bij de Rijksoverheid werkt, waarbij als randvoorwaarde de informatiehuishouding op orde moet zijn en moet blijven.

RDDI heeft verschillende producten en diensten ontwikkeld om actieve openbaarmaking te faciliteren en kennisontwikkeling op dit vlak te bevorderen. En er komt ook nog een bijzonder event aan: de Dag van de Actieve Openbaarmaking op 11december aanstaande. Aan de hand van verschillende programmaonderdelen belichten we de context en de invloed van actief openbaar maken. En vooral: hoe ga je ermee aan de slag?

Deze online dag zal bestaan uit presentaties, debat en interactieve webinars.  Een voorproefje:

- actieve openbaarmaking in de context van het initiatiefwetsvoorstel Wet Open Overheid (Woo);

- deskundigen uit overheid, wetenschap politiek en journalistiek discussiëren over de ambities rond actief openbaar maken;

- tips & tricks én ervaringen over de aansluiting op het digitale Platform Open OverheidsInformatie (PLOOI);

- hoe pak je het zelf aan als ambtenaar en wat betekent dit voor je werk?

Wil je weten wat de laatste ontwikkelingen zijn rond actieve openbaarmaking en wat dat betekent voor je dagelijkse praktijk? Doe dan mee aan de Dag van de Actieve Openbaarmaking, waarvoor je je binnenkort kan aanmelden. Nadere informatie volgt snel!
 

Dag van Actieve openbaarmaking 11 dec 2020
© RDDI

17 november: Gebruikersgroep Wob-tooling

Binnenkort, op 17 november, organiseert het RDDI project Wob-hulp een bijeenkomst voor gebruikers van Wob tooling. De bijeenkomst is bedoeld voor gebruikers van de tooling voor het versneld afhandelen van Wob-verzoeken (denk aan laksoftware en enterprise search). Doel van deze bijeenkomst is het delen van opgedane ervaringen, kennis en leerpunten over alle aspecten van Wob-tooling. We bekijken de mogelijkheden om de gebruikersgroep herhaaldelijk bij elkaar te laten komen.

Werk je bij een rijksorganisatie? En wil je deelnemen om je ervaringen te delen en met anderen in gesprek te gaan? Meld je dan uiterlijk 11 november aan bij Su Tatton.

stapel Wob verzoeken
© RDDI