Publieksbrochure Wet open overheid nu ook in gedrukte vorm

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Wat de Woo precies inhoudt en hoe overheidsinformatie is op te vragen, is op toegankelijke wijze beschreven in de publieskbrochure Wet open overheid. De brochure was al digitaal beschikbaar en wordt nu ook in gedrukte vorm verspreid onder Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) en gemeenten. 

Om burgers te informeren over de Wet open overheid, heeft RDDI namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de publieksbrochure Wet open overheid ontwikkeld. Hierin wordt toegelicht welke mogelijkheden er zijn als iemand informatie van de overheid wil opvragen. Ook wordt uitgelegd hoe zij hulp kunnen krijgen bij het opvragen van overheidsinformatie.

Verspreiding gedrukte brochures via IDO’s en gemeenten

De brochure is sinds mei 2022* digitaal beschikbaar, onder meer via www.informatiehuishouding.nl. Op verzoek van verschillende Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) en gemeenten heeft RDDI de brochure nu laten drukken. IDO’s en gemeenten zijn belangrijke plekken waar mensen zich melden met vragen over de overheid. De brochure kan daar straks aan burgers worden meegegeven. De eerste 1000 exemplaren zijn eind oktober aangeleverd.

*De eerste brochure is op 2 mei 2022 uitgereikt door staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan het IDO-team in Tilburg, tijdens de ontbijtsessie over de Wet open overheid in bibliotheek LocHal.