Regeringscommissaris Arre Zuurmond op bezoek bij de multidisciplinaire Projectteams Informatiehuishouding

Donderdag 19 mei was regeringscommissaris Arre Zuurmond, tussen het sms-debat door, op bezoek bij de multidisciplinaire Projectteams Informatiehuishouding (IHH) I-Interim Rijk. De regeringscommissaris gaf aan blij te zijn om van gedachten te wisselen en gaf aan dat er een grote rol van de projectteams is weggelegd bij het vormgeven van de rijksbrede informatiehuishouding.

Vergroot afbeelding Regeringscommissaris Arre Zuurmond en Heleen Mosselman (domeindirecteur I-Interim Rijk) op bezoek bij de multidisciplinaire Projectteams IHH
Beeld: ©I-Interim Rijk

Omdat het proces van informatievoorziening (IV), relatief, nieuw is, zijn er een aantal zaken nog niet ingeregeld. Om informatievoorziening binnen de overheid te laten werken, zijn er daarom verschillende maatregelen nodig. Arre benoemde:

  • Het leggen van een fundament: in een kaderwet.
  • Het ontwikkelen van standaarden.
  • Het (centraal) inregelen van de informatievoorziening binnen de Rijksoverheid (aan de hand van profielen).
  • Het veranderen van de houding t.a.v. de informatievoorziening (normen IV).
  • Het proces van een organisatie is leidend bij het inregelen van de rijksbrede informatiehuishouding (niet de IT-oplossing).

Het inzetten van een Document Management Systeem werkt bijvoorbeeld minder goed als de houding van ambtenaren t.a.v informatiehuishouding niet verandert en niet tegemoetkomt aan de functies van een organisatie. Dit betekent dat de functie van de organisatie leidend is bij het inrichten van de informatievoorziening. Een beleidsafdeling heeft bijvoorbeeld een andere set van standaarden nodig dan een uitvoeringsorganisatie en een kennisorganisatie een andere set dan een organisatie die een basisregistratie beheert. En hier komen de multidisciplinaire projectteams IHH om de hoek kijken.

Door de ervaring die zij opdoen binnen verschillende organisaties, kan juist die kennis opgedaan worden van de functies en welke standaarden nodig zijn per type organisatie. Ook hebben de multidisciplinaire projectteams nu een belangrijke rol in het inventariseren van welke problemen er bestaan t.a.v. informatiehuishouding, het delen van kennis binnen de verschillende organisaties en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Arre benoemde dat het ontzettend belangrijk is om afstemming te hebben tussen strategie en de ervaring in de praktijk. Alleen deze afstemming kan ervoor zorgen dat de informatiehuishouding binnen de overheid, structureel, op orde komt.

Meer informatie

De multidisciplinaire Projectteams IHH zijn een initiatief van I-Interim Rijk en Doc-Direkt. De projectteams IHH bieden concrete hulp bij het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding bij rijksorganisaties. Ze bouwen kennis en ervaring op over - en met - het werk van de kerndepartementen en hun uitvoeringsorganisaties, CIO Rijk, RDDI en het Nationaal Archief. Wil je meer weten over de dienstverlening of heb je vragen? Stuur een e-mailbericht naar Informatiehuishouding-iir@minbzk.nl