Nieuwe versie ‘Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving’ vastgesteld

De ‘Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving’ is volledig vernieuwd. Dit geeft rijksmedewerkers houvast over hoe om te gaan met overheidsinformatie. Denk hierbij aan het bewaren van informatie, maar ook aan het veilig en privacyverantwoord omgaan met informatie. Deze regeling geldt voor iedereen die werkt voor het Rijk en daarbij gebruik maakt van de digitale werkomgeving van de Rijksoverheid.

Jouw werk is belangrijker dan je denkt

De gedragsregeling legt kort en bondig uit hoe je in je werk omgaat met overheidsinformatie. Hoewel iedere rijksmedewerker verantwoordelijk is voor zijn gedrag en de keuzes die hij maakt, is het naleven van de gedragsregels niet geheel vrijblijvend. De overheid heeft tenslotte een publieke taak waarbij openheid en transparantie naar de samenleving van groot belang zijn. We maken informatie waar mogelijk openbaar en geven inzicht in besluitvorming. Als je goed omgaat met informatie draag je dus bij aan de betrouwbaarheid, controleerbaarheid en zorgvuldigheid van de Rijksoverheid.

Hou je dus aan deze regels, stel vragen als je iets niet snapt of als er iets mist, help collega’s als zij vragen hebben en meld het als er iets misgaat. Op die manier blijft informatie volledig, actueel en vindbaar, voorkomen we incidenten en kunnen we schade beperken als er toch een incident optreedt. Zo dragen we met zijn allen bij aan de betrouwbaarheid van de Rijksoverheid.

De komende periode wordt gewerkt aan verschillende tools om (onderdelen van) de gedragsregeling breder kenbaar te maken onder rijksmedewerkers. We nodigen rijksorganisaties uit om specifieke regels voor hun departement toe te voegen.