Publicatie adviesrapport Grip op duurzaamheid!

De coronacrisis brengt grote veranderingen met zich mee, ook in het werken met digitale informatie.  Waar we voorheen veel ‘face to face’ konden overleggen en uitwisselen, gaat er nu veel meer via digitale kanalen.

Voor collega’s die rechtstreeks betrokken zijn bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus is er nog een extra uitdaging. Veel van de informatie waar zij mee werken blijft permanent bewaard, als onderdeel van de Covid-19 hotspot. De rijksorganisaties zijn de uitdaging aangegaan om het veiligstellen en duurzaam toegankelijk houden van deze informatie in korte tijd in te richten, naast het faciliteren van het werken met informatie vanuit huis. Wat gaat op dit gebied al goed binnen de organisaties, waar lopen zij tegenaan, en waar is nog behoefte aan? RDDI heeft de antwoorden op deze vragen bij alle departementen en een tweetal uitvoeringsorganisaties geïnventariseerd in april 2020. Het resulterende adviesrapport InformatieThuishouding en Corona: Grip op Duurzaamheid! bevat de resulterende analyse en de aanbevelingen die hieruit voortkomen.