Verhouding tussen de Archiefwet en de Wob: cohesie of conflict?

Lezenswaardig artikel in De Gemeentestem door Mr. H S. ten Cate, werkzaam als juridisch adviseur bij het ministerie van OCW.

Sinds enkele jaren is er, onder andere door het zoekgeraakte bonnetje van de ‘Teevendeal’ en het van de plank halen van het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid, groeiende politieke en maatschappelijke aandacht voor de informatiehuishouding van de overheid. Hierbij ligt de nadruk op het al dan niet openbaar en voor het publiek toegankelijk maken van overheidsinformatie. De belangrijkste algemene wetten die hierover gaan zijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Archiefwet 19956 (Archiefwet). Zowel de Archiefwet als de Wob is een wet in formele zin met als uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is voor eenieder.

Lees hier het volledige artikel