Meld je nu aan voor de Meet up E-mailarchivering!

Op 10 december wordt er weer een Meet up gehouden, georganiseerd door RDDI. Deze keer is het onderwerp E-mailarchivering, een actueel en relevant thema.

Programma

 • 12:45-13.15  Inloop en koffie
 • 13:15  Welkom en mededelingen
 • 13:20  Voorwoord door Algemeen Rijksarchivaris Marens Engelhard
 • 13:30  Keynote speech van futurist en TEDx spreker Christian Kromme
 • 14:30  Pauze
 • 14:45  Panelgesprek rijksorganisaties
 • 15:20  Start workshops
  • Keuze uit:
 1. Pilot BZK Zoek & Vind
 2. Ontwerp een werkdag in 2040
 3. Houding en gedrag tegenover e-mail
 4. Kijkje in de e-mailkeuken buiten de overheid
 5. Zijn er alternatieven voor e-mail?
 6. E-mailarchivering bij een gemeente
 • 16:20  Plenaire terugkoppeling
 • 16:35  Wrap up door projectleider Ben van den Brande
 • 16:45 Borrel

Wanneer: 10 december 2019, inloop vanaf 12.45 uur en het programma zelf loopt van 13.15 tot 16.45 uur, met aansluitend een netwerkborrel.

Waar: het ministerie van OCW, Rijnstraat 50 te Den Haag

Aanmelden: je kan je hieronder aanmelden voor de Meet up

RDDI Meet up E-mailarchivering 10 december

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om een goed beeld te hebben van wie deel gaat nemen aan de Meet up bijeenkomst en om eventueel van tevoren of naderhand relevante informatie over de bijeenkomst te verspreiden

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken deze gegevens voor een zo goed mogelijke voorbereiding en afhandeling van de bijeenkomst.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De ontvangen gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties, alleen met betrokken medewerkers van het programma RDDI, door wie deze bijeenkomst wordt georganiseerd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

1 week na de bijeenkomst (dus uiterlijk 17 december), worden uw gegevens vernietigd bij RDDI.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *