Terugblik kick-off Medewerker aan Informatie en de opbrengsten

Afgelopen dinsdag was de kick-off van het project Medewerker aan Informatie (MaI). Naast de projectleden vanuit RDDI waren hierbij diverse vertegenwoordigers van bijna alle ministeries aanwezig en van twee uitvoeringsorganisaties, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Allemaal collega’s met deskundigheid op het vlak van informatiehuishouding en affiniteit met wat dat betekent of gaat betekenen voor de medewerker.

Actieve sessies

De dag startte met een introductie door programmadirecteur RDDI, Jacqueline Rutjens, waarna Hella Borking, projectleider MaI, volgde. Vervolgens lichtte Tania Manuschevich toe dat met alle aanwezigen netwerkgesprekken zijn gevoerd over informatiehuishouding en op te halen wat er al gebeurt en wat er leeft op dat vlak. En dat is heel wat. Overigens zijn de rode draden van wat is opgehaald in de gesprekken, door MaI verwerkt in een flyer die bij de kick-off is verspreid.

De MaI boom
Daarna was het tijd voor een actieve sessie met twee Tigers (overheidscollega’s die een opleiding hebben gevolgd om – op allerlei manieren, en in verschillende werkvormen – bijeenkomsten te begeleiden) Anja en Daan, over de MaI boom. Deze boom heeft wortels, een kroon en een stam. De wortels staan voor het fundament, de basis. De kroon is het uiteindelijke resultaat en de stam is hoe je dat concreet gaat bereiken.

En daar kwamen nuttige dingen uit voor de wortels, aan de hand van de vraag  ‘waar krijg jij energie van en hoe kunnen we dat vertalen naar het project MaI':

 • lol/plezier
 • samen doen
 • out of the box
 • outside in
 • innovatie
 • meerwaarde
 • resultaten
Beeld: Denkschets

Goed voorbeeld: de i-scan

Vervolgens werd het waardevolle verhaal vanuit JenV gedeeld over de I-scan (scan van de informatiehuishouding) en hoe dat is verlopen. Naar aanleiding daarvan delen we ook een bijlage over de I-wasstraat, zodat anderen deze ook kunnen bekijken.

Uit het daarop volgende actieve deel over de kroon kwamen de volgende zaken:

 • Basiskennis definiëren (wat is het absolute minimum wat medewerkers moeten weten)
 • Community opbouwen
 • Geen A-team, maar een I-team met roadshows
 • Gedrag stimuleren
 • User experience
 • Toolkit: met bijvoorbeeld een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en best practices van anderen

Tijdens de gesprekken hierover kwamen enkele mooie en relevante dingen naar voren, zoals: “Het blijft altijd zoeken naar de balans tussen ICT, gedrag van de medewerkers en informatiehuishouding.”, “Wellicht moeten we MaI centraal stellen voor de 7 actielijnen, in plaats van in de zijlijn.” en
“Erken het spanningsveld tussen informatiehuishouding op orde en de weerzin tegen ‘corvee’."

Maar naast de wortels en de kroon, heb je ook een stam nodig. De stam is in dit geval  'bewustwording informatiehuishouding vergroten bij de overheid'. We hadden tijdens deze bijeenkomst helaas geen tijd meer om de zaken voor de stam nader uit te werken, maar er komen zeker nog vervolgstappen om dit te realiseren.

Tot slot

We kunnen met een voldaan gevoel terugkijken op een goede werksessie waarin veel met elkaar is gedeeld, met enthousiasme is samengewerkt en waarbij we tot gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten en ook enkele producten zijn gekomen voor het project.  In een volgende fase zullen we de producten voor de stam zoveel mogelijk samen met de groeiende community oppakken en uitwerken.

Wordt dus vervolgd!