Kabinet neemt verbetering informatiehuishouding op in nieuwe strategische i-agenda

In deze I-agenda is naast informatiebeveiliging, ICT en governance, ook aandacht voor informatiehuishouding. Daarin staat onder andere dat een goede informatiehuishouding cruciaal is voor het uitvoeren van overheidstaken en voor de controleerbaarheid van diezelfde overheid. Want ook in de digitale wereld is het belangrijk dat burgers kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en onweerlegbaarheid van informatie van de overheid.

Het kabinet constateert dat een intensivering van het beleid gericht op verbetering van de informatiehuishouding noodzakelijk is. Ook stelt het wetsvoorstel Open Overheid nieuwe eisen aan de informatiehuishouding. Deze verbeteringen kunnen alleen tot stand komen door een gezamenlijke inzet. Dat is ook de insteek van het het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), dat het Rijk faciliteert bij de verbetering van informatiehuishouding door middel van diverse projecten, onder andere over e-mailarchivering, webarchivering en digitale vernietiging.