Future Lab in het nieuws

In het project Future Lab verkennen we hoe ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van digitalisering invloed uitoefenen op de informatiehuishouding bij de overheid, nu en in de nabije toekomst.

De Future Lab heeft verschillende (online) producten gemaakt en sessies georganiseerd. Een groot en divers aantal mensen hebben interesse getoond in deze producten. En enkelen hebben voor eigen doelgroepen erover geschreven. Een chronologische selectie hieronder:

De digitale producten van de Future Lab zijn te vinden op de Future Lab projectpagina.