10 januari Introductie zaakgericht werken

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Klassikaal: fysiek of online

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met Zaakgericht Werken binnen de organisatie.

Resultaat

Na afloop van de cursus weet u wat Zaakgericht Werken betekent voor de organisatie en kunt u de voordelen en consequenties uitleggen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is Zaakgericht Werken?
  • Het belang vanuit het oogpunt van dienstverlening en efficiency
  • Zaakgericht Werken in de context van de GEMMA referentiearchitectuur
  • Het hart van Zaakgericht Werken: de zaaktypencatalogus
  • Welke zaaksystemen zijn er op de markt?

Welke organisatorische veranderingen brengt Zaakgericht Werken met zich mee?
- Voor de afdelingen Documentaire Informatievoorziening
- Voor het KCC
- Voor de organisatie als geheel

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden op de pagina cursusaanbod