17 november Introductie Sharepoint en Informatiehuishouding

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Fysiek of online

Zet in mijn agenda

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die te maken hebben of krijgen met het duurzaam toegankelijk maken van informatie in de applicatie Microsoft SharePoint binnen de eigen organisatie. 

Duur: 1 lesdag 

Vorm: klassikaal (fysiek of online) 

Aantal deelnemers: minimaal 6 / maximaal 12 

Voorkennis en ervaring

Er is geen specifieke voorkennis nodig. 

Resultaat 

Na afloop van de cursus beschikt de deelnemer over inzicht in de basisprincipes en -functionaliteiten van SharePoint in relatie tot informatiebeheer 

Waarom is dit voor de deelnemers van belang? 

Steeds meer Rijksoverheidsorganisaties stappen over op Microsoft365/SharePoint als tool om informatie te creëren, te delen en te bewaren. Om duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie te garanderen is het van groot belang dat informatieprofessionals kennis en inzicht hebben in de opbouw en functionaliteiten van M365/SharePoint om een bijdrage te kunnen leveren aan een goede inrichting en juist gebruik. 

Inhoud cursus

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Introductie SharePoint 
 • Gebruikersinterface 
 • Toepassingen van SharePoint: documentbeheer, samenwerkomgeving en sites 
 • Uitleg van SharePoint-componenten: sites, lists, libraries, content types, views, templates en webparts 
 • Basisprincipes van functionele inrichting 
  • Werken met documenten 
  • Samenwerken 
  • Zoeken en navigeren 
  • Metadata, tagging en taxonomieën 
  • Kansen en valkuilen 

Verbinding met eigen praktijk 

Tijdens de cursus stimuleert de docent de deelnemers om eigen casuïstiek of praktijksituaties in te brengen. De (groeps)opdrachten die de deelnemers tijdens of na de lesdag(en) uitvoeren, staan in het teken van de vertaling van de lesstof naar de eigen dagelijkse praktijk. Dit vergroot de herkenbaarheid voor de deelnemer en daarmee ook het leerresultaat. Daarnaast haalt de organisatie van de deelnemer toegevoegde waarde uit de deelname van haar medewerker. 

Meld je aan via: leerhuisihh@minocw.nl onder vermelding van Introductie SharePoint en Informatiehuishouding.