17 november ECP Jaarfestival 2022

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Fokker Terminal Den Haag

Op 17 november vindt het ECP Jaarfestival 2022 plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Ontmoeting, inspiratie, kennis delen & opdoen en verbinding staan centraal tijdens dit live festival. Centrale thema dit jaar: De vibe shift van het digitale tijdperk.

Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Het ECP Jaarfestival wordt mede mogelijk gemaakt door diverse festivalpartners die een bijdrage leveren aan het inhoudelijke programma. Een van de festivalpartners is de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Over de maatschappelijke coalitie

De hoeveelheid aan beschikbare informatie is groter dan ooit en neemt nog steeds toe. Informatie kan digitaal makkelijker gedeeld en bewaard worden. Burgers en overheid delen steeds vaker en steeds meer informatie met elkaar. Deze ‘informatierelatie’ is nu niet gelijkwaardig wat zelfs tot grote misstanden heet kunnen leiden. Denk daarbij aan de toeslagenaffaire. Tegelijkertijd kunnen burgers het de overheid ook moeilijk maken, zoals door eindeloze verzoeken om informatie in te dienen, met hoge kosten tot gevolg. Kortom, de relatie tussen burgers en overheid is uit balans terwijl de uitwisseling van informatie onverminderd doorgaat. 

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken maakt zich hard voor een samenleving waarin burgers en overheid een gelijkwaardige informatierelatie hebben. Een relatie waarin alle partijen weten wat hun rechten en plichten zijn, deze nakomen, in gezamenlijkheid werken aan een goede informatievoorziening en zo bijdragen aan een sterke democratie. De maatschappelijke coalitie wil het gesprek tussen burgers en overheid op gang brengen. Een dialoog is het startpunt voor het verbeteren van de informatierelatie.

Kom naar de sessie ‘Informatiepositie van de burger versterken’

Tijdens de sessie ‘Informatiepositie van de burger versterken’ (sessieronde 1, 13:45- 14:30 uur) wordt het door de coalitie opgestelde manifest toegelicht en bespreken we welke concrete acties in gang gezet zijn en worden. We gaan in gesprek met vertegenwoordigers van organisaties die reeds aan de slag zijn met het bereiken van de doelen van de coalitie. Zijn we al op de goede weg?

Neem deel aan deze interactieve sessie en help de informatierelatie tussen overheid en burger gelijkwaardig te maken!

Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd Onderwerp Spreker
13:45-13:50 

Welkom & opening 

Marc van Hilvoorde
Forumlid Forum Standaardisatie, Lid DT CIO Rijk, Afdelingshoofd ICT Diensten en Voorzieningen

13:50- 13:55 

Introductie van de coalitie Eppo van Nispen tot Sevenaer
Directeur Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
13:55-14:25 Gesprek over de doelen van de coalitie en wat er al is bereikt

Serv Wiemers
Open State Foundation
Wietske Kamsma
Coalitie Digitaal Samenleven 
René Corbijn
Hoofd beleid en public affairs NL Digital
Bram Klievink
Hoogleraar Digitalisation and Public Policy, Universiteit Leiden
Jacqueline Rutjens
Directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

14:25-14:30  Afsluiting & oproep tot deelname en actie Marc van Hilvoorde 

Meer informatie

Voor het programma en meer informatie: zie de website van het ECP Jaarfestival 2022.