06 december Masterclass Actieve Openbaarmaking - digitale bijeenkomst

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Zet in mijn agenda

Welke impact heeft Actieve Openbaarmaking op jouw werk? Nederland zich heeft aangesloten bij het Open Government Partnership (OGP), het wereldwijde initiatief om overheden beter te laten functioneren door openheid. Dat heeft tot gevolg dat we meer energie moeten steken in het actief beschikbaar stellen van informatie, samen met partners maatschappelijke problemen oplossen door open te staan voor initiatieven uit de samenleving, verantwoording afleggen en innovatieve technologieën inzetten. Dat klinkt misschien logisch, maar vergt in feite een cultuuromslag.

De overheid maakt op basis van de Wob al langer bepaalde informatie openbaar. Dat is echter grotendeels een passief proces. In de nieuwe Wet Open Overheid (Woo), ligt de nadruk veel meer op het actief openbaar maken van informatie: de komende jaren moeten steeds meer soorten informatie actief openbaar worden gemaakt. Dat gaat uiteraard niet vanzelf, en het is evident dat dit Rijksbreed impact heeft op het werk van leidinggevenden en hun teams.

De afgelopen maanden en jaren is veel gesproken over de wens én de noodzaak over de transitie naar een open overheid. Niet alleen in het vorige regeerakkoord werd de doelstelling opgenomen om te komen tot een transparante en open overheid, ook in bijvoorbeeld de reactie op het parlementair onderzoek Kinderopvangtoeslag zijn hieromtrent toezeggingen gedaan. De vraag die uit deze ambitie naar voren komt is: wat is de impact van deze verandering, hoe geef je er leiding aan en wat heb je daarvoor nodig?

In samenwerking met het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) organiseert BABD de masterclass Actieve Openbaarmaking (AO). Voorafgaand aan en tijdens deze masterclass word je bijgepraat over zowel de noodzaak als de effecten van AO. Je gaat onder leiding van een gespreksleider met elkaar in dialoog om zo te achterhalen wat jouw rol is in dit proces en welke instrumenten jou ter beschikking staan om dit in goede banen te leiden.

Na afloop van deze masterclass weet je:

  • Wat de bedoeling is van de Wet Open Overheid in het algemeen en Actieve Openbaarmaking in het bijzonder;
  • Wat de mogelijke impact is op jouw team(s) en hoe je je daarop kunt voorbereiden;
  • Welke rol jij als leidinggevende speelt in deze (cultuur)verandering;
  • Welke ondersteuning beschikbaar is en waar je die kunt vinden.

Doelgroepen

ABD-managers, ABD-TMG, ABD-topmanagers, Overig

Digitale leeromgeving

Bij deze leeractiviteit hoort een digitale leeromgeving. Na goedkeuring van je inschrijving vind je die hier.

Inschrijven

Schrijf je nu in