07 juli Keukentafelsessie #3 Arre Zuurmond: Zicht en zeggenschap: Hoe krijgt de burger regie op eigen gegevens?

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De keukentafelsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding online te volgen. Ook de kijkers worden bij de gesprekken betrokken en aangemoedigd een actieve bijdrage te leveren tijdens een digitale break-outsessie. Instructies hiervoor volgen na aanmelding.

Op donderdag 7 juli vindt de derde in een reeks keukentafelsessies plaats met Arre Zuurmond, de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Het thema van deze sessie is 'Zicht en zeggenschap: Hoe krijgt de burger regie op eigen gegevens?' Meld je aan voor online deelname!

Vergroot afbeelding Keukentafelsessie 8 juni 2022
Beeld: ©iBestuur / Arnoud van Gemeren
Arre Zuurmond in gesprek tijdens Keukentafelsessie #2 in regiobibliotheek Lek & IJssel in IJsselstein

Keukentafelsessies met de regeringscommissaris Informatiehuishouding

Regeringscommissaris Arre Zuurmond neemt ons mee in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Hij nodigt daartoe gasten uit aan de keukentafel: die bevindt zich deze keer in de Bibliotheek IJsselstein. In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, zoekt Arre Zuurmond samen met zijn gasten naar oplossingen. U kunt de Keukentafelsessie online bijwonen of naderhand terugkijken via deze website of de website van iBestuur.

De organisatie van de keukentafelsessies is in handen van iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Live uitzending vanuit openbare bibliotheken

De tien keukentafelsessies worden live uitgezonden en zijn na aanmelding online te volgen. Ook de kijkers worden bij de gesprekken betrokken en aangemoedigd een actieve bijdrage te leveren tijdens een digitale break-outsessie. Instructies hiervoor volgen na aanmelding.
Voor de gesprekken is gekozen voor onafhankelijke locaties met maatschappelijke relevantie. De openbare bibliotheken in ons land staan midden in de samenleving en zijn bekend als 'bastion voor vrijheid van meningsvorming'. Vandaar de keuze om telkens vanuit een andere openbare bibliotheek in Nederland een uitzending te verzorgen.

Programma

De keukentafelsessies hebben telkens een vast format. Na een probleemstelling volgt altijd 'wederhoor' waarbij de tafelgasten met elkaar het gesprek aan gaan. Vervolgens worden de online kijkers uitgenodigd deel te nemen aan de discussie tijdens breakoutsessies. Het doel van de keukentafelsessies is om concrete agendapunten op te halen waar Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, mee aan de slag gaat.

Programma 7 juli 2022:

Tijd Onderdeel Toelichting
15:00 Welkom en opening Opening van de middag door Arre Zuurmond
15:05 Probleemstelling Introductie van het thema en de tafelgasten met aansluitend tafeldiscussie
15:30 Wederhoor Tafelgesprek
16:00 Pauze
16:15 Oplossingen Verbeterideeën formuleren met online deelnemers in breakoutsessies
16:45 Discussie Discussie over de oplossingen uit de breakoutsessies
17:05 Afronding Conclusies en afronding door Arre Zuurmond
17:45 Einde programma

Tafelgasten 7 juli 2022

Tafelgasten bij onderdeel Probleemstelling
Naam Functie Organisatie
Marc van Dijk Directeur Medmij
Joëlle van Kommer Projectleider Stadsring51
Linda Lemmens plv. directeur Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort Gemeente Amersfoort
Karien Postel Programmamanager IDO Amersfoort IDO Amersfoort
Erno de Groot Directeur / bestuurder Bibliotheek Eemland, locatie Het Eemhuis
Tafelgasten bij onderdeel Wederhoor
Naam Functie Organisatie
Arjan Widlak Directeur Stichting Kafkabrigade
Ad van Loon Directeur Qiy Foundation
Paul Zeef Beleidsadviseur Ministerie BZK
Kiske de Leest Projectleider Blauwe Knop CJIB
Jelle Visscher Strategisch informatie manager Sociaal domein Gemeente Amersfoort

Woon de keukentafelsessie bij!

De keukentafelsessies hebben een vast format waarbij tafelgasten allereerst het probleem uiteenzetten (probleemstelling). Vervolgens vindt er een tafelgesprek plaats met inhoudelijk betrokkenen en verantwoordelijken (wederhoor). Aansluitend wordt aan de online deelnemers gevraagd om bij te dragen aan de discussie en bij het formuleren van ideeën ter verbetering (discussie). Die ideeën worden plenair gedeeld, waarna Arre een aantal agendapunten formuleert om op te nemen in een plan van aanpak. Met als doel om deze op termijn overheidsbreed te implementeren.

Jouw deelname en bijdrage stelt Arre zeer op prijs!

Aanmelden voor deze keukentafelsessie is mogelijk via de website van iBestuur.