16 juni iBestuur & AG Connect Congres Security & Overheid 2022 in Ede

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Ede

Een dag in het teken van digitale weerbaarheid bij de overheid. 

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens het Congres:

  • Governance en organisatie: hoe kunnen overheidsinstellingen meer informatie delen en beter samenwerken?
  • Ecosystemen: hoe krijgen we overzicht en inzicht in ketens, netwerken en platformen?
  • Architectuur: hoe kan architectuur bijdragen aan een hoger niveau van security? Biedt zero trust bijvoorbeeld aanknopingspunten?
  • De mens: hoe bevorderen we het kennisniveau en de innovatiekracht binnen de overheid? Welke consequenties heeft de schaarste aan security-talent op de arbeidsmarkt?

Tijdens het Congres Security & Overheid bespreken deskundigen en beslissers uit de overheid deze uitdaging, met telkens twee uitgangspunten: welke kansen zijn er, en welke risico’s moeten we mitigeren om die kansen op een verantwoorde manier te benutten?
MELD je gratis aan voor het congres