29 juni Klankbordgroep wijzigingen Archiefbesluit en Archiefregeling

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op 29 juni (9:30 – 11:00) en 6 juli (14:30 – 16:00) organiseert het ministerie van OCW digitale bijeenkomsten voor een eerste klankbordgroep

Doe je mee aan een klankbordgroep wijzigingen Archiefbesluit en Archiefregeling?

Op 29 juni (9:30 – 11:00) en 6 juli (14:30 – 16:00) organiseert het ministerie van OCW digitale bijeenkomsten voor een eerste klankbordgroep. De bijeenkomsten zijn identiek en behandelen de eisen m.b.t. het ontwerp en de inhoud van selectiebesluiten (voorheen: selectielijsten) en waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG) bij het verlenen van toegang tot beperkt openbaar archief door archiefdiensten.

Lees meer over de klankbordgroep en meld je aan.