20 mei Workshop Open op Orde voor SSO's

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Wat moet iedere adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk? Ontdek het tijdens de Workshop Open op Orde en doe na afloop de Open op Orde-test. Dán ben ook jij klaar om goed aan de slag te kunnen met informatiehuishouding!

Open op Orde is de basis voor de operatie om de informatiehuishouding van de rijksoverheid te verbeteren en transparanter te maken. Doel: bewindspersonen moeten verantwoording kunnen afleggen en moeten Tweede Kamer, burgers en journalisten te allen tijde adequaat informeren. Het actieplanprogramma is het raamwerk op basis waarvan iedere rijksorganisatie voor 1 juli 2021 een eigen verbeterplan moet maken.

Programma workshop voor SSO's 20 mei 2021

8:45 – 9:00

Digitale inloop

9:00 – 9:15

Aftrap: belang informatiehuishouding

9:15-  9:30

Betrokkenheid van de SSO’s bij de veranderopgave informatiehuishouding (POK)

9:30-11:30

Wat moet iedere adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk? De basics, maar wel voor specialisten!

De 6 kennisbytes:

  1. Inleiding op de governance
  2. De informatiehuishouding: mensen
  3. De informatiehuishouding: gegevens
  4. De informatiehuishouding: systemen
  5. De informatiehuishouding: wettelijk kader
  6. Stay connected

Dit onderdeel eindigt met een korte samenvatting

11:30 – 11:40

Korte pauze

11:40 – 12:00

Turbosessie DUTO

12:00 – 12:30

Lunchpauze

12:30 – 12:50

Informatiehuishouding in de praktijk, 2 voorbeelden

12:50-13:10

Het stappenplan, opstellen formats en financiering

13:10 – 13:30

13:30-13:35

13:35 – 14:00

Stellingen veranderopgave informatiehuishouding

Afronden workshop SSO en verwijzen naar test

De test: ben jij klaar om als adviseur goed aan de slag te kunnen? Deze test is ontwikkeld op basis van de behandelde kennisbytes.

Meld je nu aan voor de workshop

Vul het aanmeldformulier in. Je ontvangt een bevestiging met webex link via de mail.

Noteer de workshop in je agenda!

Workshop Open op Orde

Datum workshop

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om de deelnemerslijst per bijeenkomst te genereren, daarna worden ze vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de deelnemerslijst, zodat wij weten wie wij kunnen verwachten.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om de deelnemerslijst per bijeenkomst te genereren, daarna worden ze vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na de bijeenkomst worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *