27 juli Stuurgroepoverleggen Programma RAI in het najaar

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
ministerie OCW

In het najaar vinden er nog drie Stuurgroepoverleggen plaats. Op respectievelijk,  27 september, 1 november en 11 december.