Wat is wob hulp tooling?

Wob hulp tooling is software ondersteunend aan het werkproces om wob vragen te beantwoorden conform de strekking van de wet openbaarheid van bestuur (WOB).