Wat is de belangrijkste randvoorwaarde om de implementatie van WOB hulp tooling succesvol te laten zijn?

Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, maar een belangrijke randvoorwaarde is dat de interne werkprocessen bekend en geoptimaliseerd zijn. Een instrument om daar een goed beeld van te krijgen is de inzet van procesmining tooling.