Publiekrechtelijke ZBO’s sluiten aan via moederdepartement

Publiekrechtelijke ZBO’s sluiten aan via hun moederdepartement, die de plannen van organisaties bundelt. Ministeries hebben dus ook een rol in de coördinatie en kwaliteitsbewaking richting hun eigen uitvoeringsveld, daar is een deel van het startbudget ook voor bedoeld.

Decentrale overheden zijn niet in scope van de kabinetstoezegging.