Informatie-professionals werven: kennis delen en samenwerken

De termijn om plannen op te leveren is kort (1 juli 2021). Veel overheidsorganisaties hebben snel informatieprofessionals nodig. Maar die zijn schaars en we vissen allemaal in dezelfde vijver van (externe) specialisten. Hoe kunnen we dat aanpakken?

SSO's ondersteunen

Op korte termijn zullen de SSO’s teams/mensen leveren om alle organisaties te ondersteunen.

Kennis delen en samenwerking tussen in- en externe professionals is dé succesfactor

Open op Orde-actielijn Professionals Informatiebeheer

De actielijn Professionals (Informatiebeheer) in Open op Orde zal de structurele oplossing gaan bieden. Denk aan:

  • werving
  • samenwerking met hogescholen en universiteiten
  • gericht zoeken via bestaande netwerken

RDDI zal de samenwerking en kennisdeling faciliteren. Houdt deze website in de gaten en volg RDDI op LinkedIn.

Samenwerking met hogescholen en wetenschap

Via I-partnerschap geven wij deze samenwerking vorm.
Denk aan:

  • trainingen
  • opleidingen
  • stages
  • traineeships
  • aandacht voor het vak en de interessante banen en loopbaanmogelijkheden etc.

Opleidingen en bijscholingstrajecten

Er zijn veel opleidingen en er komen trajecten om ook op het werk bij te scholen.

Opleidingstraject zij-instromers

Er komt een speciaal opleidingstraject voor zij-instromers die zich willen laten omscholen tot informatieprofessional. Deze opleiding is toegankelijk voor alle overheidsorganisaties.

Workshops en kennissessies voor informatieprofessionals en SSO's

Op 29 april was een eerste workshop om medewerkers van de SSO’s op te leiden. Er volgen meer sessies om de verschillende doelgroepen te informeren. Hou Openoporde.nl in de gaten en volg RDDI op LinkedIn.