Communicatie rondom actieplannen

Wie doet wat?

We verwachten dat ministeries een centraal programma inrichten, hier zelf de regie op voeren en vragen uit hun uitvoeringsveld zoveel mogelijk zelf afvangen. RDDI en het programmabureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding Rijk i.o. zullen er wel voor zorgen dat er voldoende contactmomenten en inloopmomenten zijn om vragen te beantwoorden en casuïstiek te bespreken.