Hoe komt het dat de structurele lasten, waarvan in de Handreiking wordt uitgegaan, relatief hoog zijn?

Bij de bepaling van de structurele lasten is voor de kosten van ‘systemen’ rekening gehouden met 20-25% beheerkosten over de gehele life cycle. De totale structurele lasten hebben behalve op ‘systemen’ betrekking op ‘processen’ en ‘medewerkers’.