In paragraaf 1.1. Doel van de Handreiking wordt gesteld dat de handreiking niet wordt gebruikt voor bijstelling van de best-guess uit de KBA. Wordt er rekening mee gehouden dat de best-guess uit de KBA een houdbaarheidsdatum heeft?

Hoe omgegaan wordt met de best guess uit de KBA is aan de Stuurgroep RDDI. De KBA en de handreiking zijn het resultaat van eenmalige acties en uiteraard zullen de uitkomsten continu moeten worden bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht. De waarde van de KBA en de handreiking is dat er in ieder geval een vertrekpunt is en een aanpak. Die waren er voorheen niet waardoor er geen inzicht was in kosten en baten. Een kosten-baten analyse dwingt organisaties om concreet te worden bij de implementatie van de diverse actielijnen en beperkt daarmee de vrijblijvendheid.