Wat zijn de nieuwe omgevingen, beroepen, tools en routines voor de informatiehuishouding?

Om te onderzoeken vanuit welke houdingen het Rijk in 2030 met informatie zou willen omgaan, zijn ook fictieve vacatures voor 2030 ontworpen. Elk nieuw beroep staat voor een mogelijke informatiehouding van het Rijk in 2030. Deze speculatieve beroepen helpen rijksorganisaties verkennen welke informatiehoudingen het meest gewenst zijn. Bij elke houding horen bovendien bepaalde vaardigheden, omgevingen, routines en tools van de ambtenaar van 2030. De resultaten zijn vertaald naar concrete tools, omgevingen, routines en beroepen waarmee rijksorganisaties in de praktijk aan de slag kunnen.

Tools

Welke nieuwe tools en systemen kunnen het Rijk ondersteunen in het omgaan met toekomstige uitdagingen zoals overvloed?

Bijvoorbeeld: De metahub brengt de metadata van een proces, project of een bestand naar de voorgrond. Door versies, verbindingen en verwijzingen binnen handbereik te brengen wordt het voor medewerkers duidelijk hoe het proces, project of bestand samenhangt met andere onderdelen.

Omgevingen

Welke nieuwe virtuele en fysieke omgevingen zijn nodig om op nieuwe manieren met informatie om te gaan?

Bijvoorbeeld: quarantiane omgeving. De digitale quarantaine omgeving is een aparte digitale omgeving waar iedereen kan experimenteren met nieuwe manieren van informatie gebruiken en vormgeven.

Routines

Welke nieuwe routines in het dagelijkse werk van een ambtenaar kunnen bijdragen aan andere manieren van omgaan met informatie?

Bijvoorbeeld: Iedereen die bij het Rijk werkt krijgt aan het eind van de maand een bezoekje van een A.I.-huishoudster. Deze scant de data van de ambtenaar en geeft suggesties hoe een klein deel hiervan herstructureerd kan worden, zodat deze beter vindbaar is en dubbele data kan worden opgeruimd.

Beroepen

Welke beroepen en competenties hebben toekomstige ambtenaren nodig om vanuit een bepaalde houding met informatie om te gaan en hoe kunnen zij deze ontwikkelen?

Bijvoorbeeld: De rijksscenarist.  Als rijksscenarist binnen de overheid heb je als taak de grote verhalen voor de toekomst inleefbaar te maken in verhalen, film en games, zodat mensen in staat zijn zich een oordeel te vormen over wat mogelijk komen gaat en de mogelijke consequenties van bepaalde beleidskeuzes. Essentieel hierbij dat je de toekomst altijd vanuit verschillende werkelijkheden en perspectieven verbeeldt.