Wat is de informatiehuishouding van de toekomst?

De informatiehuishouding van de toekomst is onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop we met informatie omgaan te midden van snelle technologische veranderingen.

Om hierop een antwoord te formuleren, heeft RDDI in het project Future Lab samen met experts en collega’s de maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen en hun betekenis voor de informatiehuishouding van de toekomst verkent.