Gelden er regels voor bewindspersonen op sociale media?

Volgens artikel 68 uit de Grondwet hebben de ministers en staatssecretarissen een actieve inlichtingenplicht aan het parlement. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen, waarna er een plicht rust op de ministers en staatssecretarissen om de gevraagde inlichtingen te geven. Deze plicht strekt zich ook uit tot documenten (in dit geval sociale media content). Het parlement kan zijn controletaak niet uitvoeren als het niet over de daarvoor noodzakelijke informatie beschikt.