Waar maak ik informatie actief openbaar?

Voor rijksorganisaties is het verplicht informatie actief openbaar te maken op PLOOI (PLatform Open OverheidsInformatie), vanaf een nog te bepalen datum. Voor meer informatie over PLOOI, zie de website en de veelgestelde vragen bij KOOP, de organisatie die PLOOI ontwikkelt en beheert.

Op dit moment wordt bepaalde informatie al actief openbaar gemaakt via rijksoverheid.nl, bijvoorbeeld beslisnota’s en besluiten op Wob-verzoeken.