Vuistregels, tips en tricks e-mailarchivering en WOB

Bij de uitvoering van de Wob vormen e-mailberichten een bijzondere categorie documenten. Binnen de rijksoverheid is geconstateerd dat overheidsjuristen bij de uitvoering van de Wob last hebben van gebrekkige archivering van e-mailberichten. Daarom is een aantal vuistregels opgesteld voor het bewaren van e-mails ontwikkeld en zijn er tips en tricks opgesteld die kunnen bijdragen aan het behapbaar maken van Wob-verzoeken.