Laptop met op het scherm een grafiek.

Programmarapportage RDDI periode Q2

Wat heeft RDDI in het tweede kwartaal gerealiseerd? Wat zijn de mijpalen en aandachtspunten? En wat staat er nog meer te gebeuren? Je vindt het allemaal terug in de programmarapportage.
 

In het tweede kwartaal is gewerkt aan het laatste deel van de Woo versnellingsagenda. De afronding van de aanbesteding Woo- hulptooling door Doc- Direkt, CIO Rijk en 3 leveranciers heeft plaatsgevonden met een feestelijke afsluiting. Deze software (tool) maakt stukken beter vindbaar en geordend door het gebruik van AI (Artificial Intelligence). 

Verder is het opdrachtgeversoverleg ingericht met de 4 actielijnen, is het afstemmingsoverleg met stelselpartijen opgezet, zijn de generieke werkinstructies beslisnota en Woo informatie geactualiseerd en we hebben samen met iBestuur een ontbijtsessie over de Woo en 3 van de 10 keukentafelsessies voor de regeringscommissaris georganiseerd. Ook is er samengewerkt tussen de clusters Mens & Ontwikkeling en Open op Orde voor de actualisatie van de e-learnings. En deze clusters werkten samen voor de campagnes die in Q2 zijn geweest.

De actualisatie van de nulmeting is verschoven naar Q3 en de actualisatie van het actieplan is verschoven naar Q4. De basis voor de gezamenlijke ‘etalage’ met een handig overzicht van alle producten is opgeleverd. Deze wordt Q3 gelanceerd.

69 procent van de toegezegde producten zijn gerealiseerd. Daar staat tegenover dat er 9 producten zijn opgeleverd die niet waren voorzien.