Quick scan maatschappelijke informatiebehoeften

In het najaar van 2021 vond een quick scan plaats naar de maatschappelijke informatiebehoeften. Deze verkenning werd gedaan in opdracht van de RDDI en uitgevoerd door Instituut Maatschappelijke Innovatie ter voorbereiding van de start van de Maatschappelijke Coalitie ‘Over informatie gesproken’.