NA Rapport Werkgroep Openbaarheid 1

In dit rapport ligt de focus op (beperking van) de openbaarheid bij en na overbrenging van de mailbox van een sleutelfunctionaris naar het Nationaal Archief. Buiten scope is de periode vóór overbrenging.