NA Rapport Gebruiksgemak van de nieuwe werkwijze en toepassing door medewerkers

In dit rapport wordt ingegaan op de vraag of de nieuwe werkmethode voor e-mailarchivering bruikbaar is voor medewerkers. De basis voor het rapport zijn de verslagen van de pilots bij VWS en JenV.