NA Rapport Werkgroep Selectie van sleutelfunctionarissen

Centraal in dit rapport staat de vraag welke aanpassingen aan het bestaande instrumentarium voor waardering en selectie nodig zijn om de werkwijze op het gebied van sleutelfunctionarissen integraal te incorporeren.