NA Rapport Werkgroep Duurzame Toegankelijkheid

Dit rapport is een tussenrapportage over duurzame toegankelijkheid na het uitvoeren van een impactanalyse en deskresearch voor een aantal vragen over duurzame toegankelijkheid.