Segmentatie onderzoek KANTAR

Onderzoeksbureau Kantar heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een onderzoek uitgevoerd onder medewerkers van de Rijksoverheid.

Met dit onderzoek is enerzijds achterhaald hoe het is gesteld met kennis, houding en gedrag ten aanzien van het opslaan, beheren en verstrekken van digitale gegevens. Anderzijds is nagegaan welke typen medewerkers (segmenten) ten aanzien van digitale informatiehuishouding te onderscheiden zijn.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in wat overheidsmedewerkers nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen werken op het gebied van digitale informatiehuishouding.