Departementale IHH Dashboards - Vraaganaluyse

De departementale informatiehuishouding (IHH) - vraaganalyse heeft als doel om sturing op en de dialoog over informatiehuishouding bij rijksorganisaties naar een hoger plan te brengen door de totstandkoming en het gebruik van IHH dashboards