Departementale IHH Dashboards - Verkenning

De departementale informatiehuishouding (IHH) verkenning geeft een beeld van de uitgangspunten en keuzes die van belang zijn bij de inrichting van een project Dashboards.