Inventarisatiesheet Bewaar- en vernietigtermijnen

Van september 2018 tot augustus 2019 is door RDDI in kaart gebracht welke bewaar- en vernietigingstermijnen voor (digitale) informatieobjecten voorkomen in sectorale wetten, en hoe vaak elke termijn voorkomt. Een gebrek aan overzicht op de omvang en inhoud van de wettelijke regels omtrent vernietigen vergroot de kans dat organisaties niet aan deze regels voldoen. Een overzicht van alle termijnen zou daarnaast een efficiëntere uitvoering van digitale vernietiging bevorderen.

Het .ods-bestand toont de uitkomsten van deze inventarisatie in één overzicht. De bijbehorende rapportage (de PDF) geeft een toelichting op dit overzicht en op de totstandkoming ervan.

N.B. De inventarisatie was bij oplevering in 2019 bedoeld als tussenproduct en wordt nog uitgewerkt naar een overzicht dat regelmatig wordt geactualiseerd. Vanwege de verwijzing naar de inventarisatie in Open op Orde is nu besloten deze toch te publiceren. De inventarisatie geeft de situatie aan van begin 2019, bepaalde onderdelen kunnen verouderd zijn.