RDDI praat haar opdrachtgevers bij over Open op Orde

Deze week heeft RDDI een update gegeven aan haar opdrachtgevers, de SG van OCW en DGOO van BZK, over de activiteiten in het kader van Open op Orde. Zo hebben we tot eind september in totaal 850 medewerkers binnen de rijksdienst opgeleid om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de grote verbeteroperatie binnen het Rijk. Onder regie van RDDI en in nauwe samenwerking met Bureau regeringscommissaris en het programma Open Overheid werd het Generiek actieplan Open op Orde, het organisatie stappenplan en de nulmeting informatiehuishouding opgeleverd en konden 100 beslisnota’s Rijksbreed op eenduidige manier worden gepubliceerd. Meer weten over de RDDI bijdrage aan Open op Orde. Bekijk de presentatie.