Presentatie nulmeting infosessie 28 april 2021

Via deze presentatie zijn de deelnemers van de infosessie Open op Orde op 28 april 2021 geinformeerd over:

  • de metingen die de regeringscommissaris vraagt
  • wanneer dat gaat plaatsvinden
  • waar de metingen voor gebruikt worden
  • wat er mee gedaan wordt
  • over het proces tot vaststelling van de nulmeting