Plan van aanpak JenV

Op 2 april 2021 heeft de Ministerraad 'Open op Orde', het generiek actieplan informatiehuishouding rijksoverheid, goedgekeurd. In deze bijlage vind je het plan van aanpak van het ministerie van Justitie en Veiligheid die werd toegelicht tijdens de infosessies Open op Orde.