Doelen Inspanningen Netwerk informatiehuishouding SVB

Op 2 april 2021 heeft de Ministerraad 'Open op Orde', het generiek actieplan informatiehuishouding rijksoverheid, goedgekeurd. In deze bijlage vind je de doelen inspanningen netwerk informatiehuishouding analyse van de sociale verzekeringsbank (SVB), deze wordt getoont in het plan van aanpak SVB, maar kan beter worden bekeken.